Friday, August 13, 2010

Puisi Sunda : Haturan Juragan Tumenggung Janggala

GETER TRESNA KEUR TUMENGGUNG
                                           Haturan Juragan Tumenggung Janggala

       Basa kuring sapiri umpi
       Milih salira jadi Tumenggung Janggala
       Aya geter pangharepan
       Nu geus lawas disidem tan tinekanan
       Ayeuna ku kuring dikedalkeun
       Sabab yakin salira mah sinatria
       Moal ingkar tina jangji, sulaya tina subaya:
             “Panuhun jalan ka Cimande
              Diaspal siga galibna jalan ka lembur
              Pan Sukalilah sarua lembur taya bedana ti batur
              Pan ni’mat kamerdekaan
              Urang Sukalilah ge kudu ngasaan”

 Sukalilah na peta desa yakin aya rengkolna
 Sukalilah lain leuweung luwang-liwung
 Di dinya aya manusa
 Aya masjid, aya madrasah, aya sakola
 Aya aweuhan Indonesia Raya
 Kuring jeung sakabeh warga
 Narah mun Sukalilah diwilah-wilah

                          Salila genep puluh dua taun merdeka
                          Genep puluh dua taun urang Sukalilah ngembeng cimata
                          Nalangsa nenjo hotmix di lembur-lembur tatangga
                          Ras ka lembur sorangan: aspal ngora tai munding
                          Jalan pangguyangan bagong gering

                                           Salila genep puluh dua taun merdeka
                                           Urang Sukalilah can ngasaan kuah beukah
                                           Awak lungse gizi gendot
                                           Dibereg ti gerakan ka gerakan
                                           Duit receh pare sasiki-dua siki
                                           Nu dikumpul-kumpul ladang malen ladang derep
                                           Disanggakeun ka Juragan nu kawasa
                                           Mayar iuran mayar PBB ka nagara
                                           Cadu mungkuk haram dempak
                                           Wangkelang ka pamarentah
                                           Tawis bakti ka nagri Ibu Pertiwi

                 Nalika Gusti Alloh nyelir salira jadi Tumenggung Janggala
                 Pinasti aya amanah nu beurat dunya-aherat
                 Pan pangagung tong palay diugung-ugung
                 Pan menak tong hayang dimemenan dienak-enak
                 Plato filsuf kafir bolongkotan ge nyahoeun
                 “Pamarentah teh pelayan pikeun sakumna rahayat”
                 Socrates nu teu mauk-mauk Islam ge apaleun
                 “Saluhureun nu kawasa aya Nu Maha Kawasa”
                 Mugia salira wijaksana nampi kritik teu alergi
                 Malar jadi introspeksi hiji pamingpin sajati

      Panuhun sanes mapatahan ngojay ka meri da salira sanes meri
      Sanes endog kongkorongok da kuring mah Abdul Kodir
      Lain kalapa lain dewegan, ukur kitri dijajar-jajar
      Lain ulama lain ajengan, ukur santri nu kurang ajar
      Sadaya-daya minangka tawis katresna
      Ngan tresna meredih leuwih ti sakadar surti

                                  Pamugi salira langkung ti surti
                                  Sukalilah keur kuring tanah kadeudeuh
                                  Panginditan jeung pangbalikan
                                  Ti dieu kuring miang samagreng pakarang
                                  Ka dieu kuring mulang ditaretes bentang Kaunggulan

                                              Sukalilah nu nyangga tetesan getih mimiti
                                              Keur Sukalilah beureumna getih hamo dibagi
                                              Nya ieu lemah pangabetah
                                              Mataholang raga nyawa
                                              Di lawangna kuring ngajega
                                              Kuda-kuda tepak dua

               Pamugi salira langkung ti surti
               Sukalilah keur kuring banda pusaka
               Warisan ti nini-aki
               Warisan jeung wariskeuneun
               Lembur linduk pangupukan angin gunung
               Pangulinan haseup geugeut ayang-ayang gung
               Pamelaran katineung gupay kakelar
               Sakeclak cimata kuring dina sujud anu khusyu
               Jadi sagara doa anu neumbrag ka jalma nu nyiksikudi
               Ka jalma nu ingkar jangji!

                                                                                            Lembur Singkur,
                                                                                         medio Agustus 2007


Sukalilah mangrupa hiji lembur di wewengkon Janggala bawahan Cidolog
Puisi di luhur mangrupa "geter ati" urang Sukalilah nu mikahayang kamajuan di lemburna kaasup jalan nu di aspal, listrik jeung lian-lianna nu nandakeun kamajuan hiji wewengkon.
(Sukalilah adalah nama sebuah daerah di Janggala daerah Cidolog.
Pusisi di atas berisi "bisikan hati" warga Sukalilah yang menginginkan kemajuan masuk ke daerahnya, termasuk jalan beraspal, listrik dan sebagainya sebagai suatu simbol kemajuan suatu daerah.)

5 comments:

 1. nuhun kang...abi salaku urang cimande ngaraos kawakilan..mugia di bangjaken dunya akherat

  ReplyDelete
 2. ko cuman "HEHE" doang gan?...

  ReplyDelete
 3. Apa yang dapat anda berikan untuk Cimande?
  Apa yang dapat anda persembahkan yang terbaik untuk Cimande?

  jangan hanya melihat dari satu persepsi saja
  coba lihat sekarang !! kami berikan bukan hanya janji untuk cimande
  tapi kami berikan BUKTI untuk cimande

  Tidak hanya satu atau dua Program saja yang di gelontorkan untuk Cimande
  mulai dari RAKSA DESA, P2IP, TMMD, PNPM. Buka mata Buka HATI

  ReplyDelete
  Replies
  1. hatur nuhun tanggapan saderek (Asep Kurnia), namung ieu teh postingan 2 taun kapengker (13 Agustus 2010), malih didamel namah dina pertengahan 2007 ku pengarang na teh, sanes caket-caket ieu.
   Saupami ayeuna parantos aya perobihan kanu langkung sae, mugia janten barokah kanggo urang Janggala umumna, Sukalilah khususna.
   Salajengna... ieu seratan dongkapna ti (nu ngaku) urang Sukalilah, sanes damelan admin. Admin mung sauukur nga-upload (posting) atas izin anjeuna (nu ngaku penulisna). Dalah kitu... sakali deui hatur nuhun tanggapan saderek. Mugia urang sadaya aya dina lindungan Allah SWT. Amiin.

   Delete