Wednesday, June 17, 2015

DANGDING PASADUAN PASUNDAN

Pasaduan merupakan syair yang ditujukan untuk memohon izin kepada leluhur yang telah atau pernah berkuasa di suatu daerah. Pasaduan disini merupakan pasaduan untuk daerah tatar sunda, khususnya tatar Galuh dan Pajajaran.
Syair Pasaduan yang disajikan Aip Saripudin, S.Pd.I. berisi pula nama orang-orang yang pernah mempunyai kekuasaan di tanah sunda khususnya di daerah Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar. Silakan disimak.

PASADUAN
Sanggian : Aip Saripudin, S.Pd.I.

Pun, paralun sampurasun
Ka anu nunggal di kalanggengan
Anu langgeng dina nunggalna
Anu ngawasa hirup jeung hurip
 Anu ngawasa euweuh jeung aya
Anu ngabogaan sakabaeh jagat
Anu ngabogaan sakabeh alam

Pun,  paralun

Ka sakur anu diluhur
Anu Nunggal
Ka nu nyangking kawening
Nu ngagem wewenang
Nu nunggal kawasa

Pun
Tabe Pun!

Kasakabeh nu dihandap
Ka sakabeh
Nu kumelip anu arusik
Nu ngawaruga dina wujud sewang- sewangan

Ka sakabeh
Nu garedag nu lumampah
Nua hirup jadi pangeusi
Nyaricingan jagat ieu
Nyaricingan alam ieu !

Ka sakabeh
Nu ka deuleu teu ka ambeu
Nu kaambeu tapi teu aya
Nu araya tapi euweuh
Nu areuweuh tapi jaronghok
Nu narindak henteu napak
Nu nyoara teu ngarupa
Ka sakabeh karuhun
Luluhur galuh jeung sunda
1. Resi Guru Manikmaya
2. Raja Putra Suraliman Sakti
3. Rahiyang Jalu Kadiawan
4. Dahiang Galuh Kadiawati
5. Rahiyang Wreti Kandayun
6. Rahiyang Rawunglangit
7. Rahiyang Sempak Waja
8. Rahiyang Jantaka
9. Rahiyang Mandiminyak
10. Rahiyang Seuweu karma
11. Prabu Terus Bawa
12. Rahiyang Sanjaya
13. Rahiyang Warok Sangmanarah Ciwung Wanarah
14. Rahiyang Banga
15. Rahiyang Darmasiksa Patanjala
16. Prabu wangi Lianggabuana Wisesa
17. Prabau Wastukencana
18. Prabu Dewa Niskala
19. Prabu Susuk tunggal
20. Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran
21. Sanghiyang Maharaja Cipta Permana Prabu Digaluh Salawe
22. Adipati Panaekan
23. Prabu Dimuntur
24. Tanduran Gagang
25. Sang Raja Cita
26. Wiraperbangsa (Singaperbangsa 1)
27. Apun Kanduruan Tambakbaya (Singaperbangsa 2)
28. Apun Kanduruan Pager Gunung (Singaperbangsa 3)
29. Apun Kanduruan Wirasuta (Singaperbangsa 4)
Pun sapun
Neda ampun nya paralun
Neda jembar pangampura
Nyusud catur nu kapungkur
Mapay laratan baheula
Nya ayeuna pisan
Seja mintonkeun pangabakti
Tawis katresna ka lemah cai

Pakeun tanjeur di buana
Pakeun jaya di juritan
Pakeun sunda galuh nu sawawa

Run turun jati rahayu Bral datang banjaran bagja
Cag…….
 


NILAI LUHUR KERAJAAN YANG PERNAH "MANGGUNG" DI TATAR SUNDA

KERAJAAN SALAKANAGARA
Dari jaman Kerajaan Salakanagara (130-362 M); dapat dipetik nilai-nilai: “pindah cai, pindah tampian”; dimana Dewawarman mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat mertuanya (Aki Tirem) dan istrinya (Pohaci Larasati), melalui jalinan hubungan sosial yang damai dan saling memberi manfaat (mutual benefit)

KERAJAAN TARUMANAGARA
Dari jaman Kerajaan Tarumanagara (358-561 M); dapat dipetik nilai-nilai: bahwa suatu negara atau kerajaan akan menjadi kuat dan berwibawa apabila raja atau penguasanya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, seperti yang dilakukan Purnawarman dengan membangun parit/kanal dan memberi hadiah bagi rakyatnya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang konsisten, berani, jujur, bijaksana dan penuh kesabaran dalam memerintah rakyatnya, seperti sikap Resiguru Manikmaya dan Wretikandayun

KARAJAAN SUNDA
Kerajaan Sunda (669-1311 M); dapat dipetik nilai-nilai: suatu negara atau kerajaan akan dapat Berjaya dalam kurun waktu yang sangat lama jika diperintah oleh para raja yang bersikap adil, amanah, mengutamakan kedamaian dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya (masa kekuasaan raja-raja Sunda mencapai 642 tahun). Seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan kretif dan inovatif untuk merubah citra negara yang makin memudar (Tarusbawa memindahkan ibukota dari Bekasi ke Bogor). Seorang pemimpin harus mau dan mampu meningkatkan kualitas dirinya agar menjadi seorang yang bebas dan merdeka. Seorang pemimpin harus punya visi dan misi yang tegas dan konsisten dalam mengelola wilayah dan kelestarian lingkungan alam serta kesejahteraan rakyatnya (Sri Jayabupati membuat aturan kabuyutan Sanghyang Tapak). Masyarakat Sunda dan Jawa adalah bersaudara, jadi janganlah terjadi perselisihan diantara mereka (wasiat Prabu Darmasiksa kepada Raden Wijaya).

GALUH, SUNDA KAWALI
Dari jaman Kerajaan Galuh Sunda Kawali (1311-1482 M) dapat dipetik nilai-nilai: prinsip kebenaran dan harga diri merupakan hal yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga (gugurnya Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka di Bubat). Seorang raja yang bijaksana dan mencapai tingkat rohani 'satmata' lebih mengutamakan perdamaian daripada balas dendam yang dapat mengorbankan rakyat banyak (Prabu Bunisora tidak melakukan serangan balasan ke Majapahit). Orang tua yang bijaksana dan berwawasan luas secara ikhlas akan memberikan kesempatan kepada putranya untuk mencari nilai-nilai kebenaran yang hakiki

KERAJAAN PAJAJARAN
Dari jaman Kerajaan Pajajaran (1482-1579 M) dapat dipetik nilai-nilai: dengan memegang peraturan dan ajaran leluhur secara teguh, negara akan sejahtera dan aman dari ancaman musuh lahiriah dan batiniah (prinsip Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi). Orang tua yang bijaksana dan berwawasan luas secara ikhlas akan memberikan kesempatan kepada putranya untuk mencari nilai-nilai kebenaran yang hakiki (Sri Baduga mengikhlaskan putranya, Walangsungsang, memeluk agama Islam).