Wednesday, January 10, 2018

Contoh Makalah Bahasa Sunda - Candi Prambanan


CANDI PRAMBANAN


MAKALAHlogo sma negeri 1 csaga, kabupaten ciamis
Disusun oleh
...................................

SMA NEGERI 1 CISAGA
Jalan Raya Cisaga-Ciamis No.814 Telp.(0265)2730940
Dusun Sembungjaya Desa Mekarmukti Kec.Cisaga Kab.Ciamis Kode Pos 46386
email: smansaga.gmail.com / info@smansaga.sch.id
2018


--------------------------------------

CANDI PRAMBANAN

Candi mangrupa ngaran tempat ibadah umat Hindu jeung Buda (temple dina basa Inggris mibanda harti nu patali jeung wangunan kaagamaan sacara umum).

  
Candi Prambanan nyaeta wangunan istimewa geulis anu diwangun di abad ka-10 dina mangsa pamarentahan dua raja, Rakai Pikatan sarta Rakai Balitung. Nangtung sajangkung 47 meter (5 meter langkung luhur ti Candi borobudur. tangtung na candi ieu atos nyumponan kahayang nu nyieun na, nembongkeun kejayaan Hindu di tanah Jawa. Candi ieu perenahna 17 kilometer ti pusat dayeuh Yogyakarta, di wewengkon anu kiwari diwangun taman endah.
Aya hiji legenda anu sok dicarioskeun urang Jawa ngeunaan candi ieu. Kacaturkeun, aya lalaki namina Bandung Bondowoso mitresna Roro Jonggrang. Margi teu mitresna, Jonggrang neda Bondowoso midamel candi kalawan 1000 arca dina sapeuting. Kahoyong eta ampir katedunan sateuacan Jonggrang neda warga desa nutu pare sarta nyeuneuan ageung supados kabentuk suasana sepertos isuk-isuk. Bondowoso anu anyar tiasa midamel 999 arca saterusna ngalaknat Jonggrang barobah jadi arca anu ka-1000 margi ngarasa dibobodo.
Candi Prambanan ngabogaan 3 candi utama di halaman utama, yaktos Candi Wisnu, Brahma, sarta Siwa. Katilu candi kasebat nyaeta lambang Trimurti dina kapercayaan Hindu. Katilu candi eta ngadep ka wetan. Saban candi utami ngabogaan hiji candi pendamping anu ngadep ka kulon, yaktos Nandini kanggo Siwa, Soang kanggo Brahma, sarta Garuda kanggo Wisnu. sajaba ti eta, aya keneh 2 candi apit, 4 candi kelir, sarta 4 candi sudut. Samentara, buruan kadua ngabogaan 224 candi.
Ngasupan candi Siwa anu tempatna sarta wangunan na pang luhurna, anjeun BAKAL mendakan 4 rohangan. Hiji rohangan utamA eusina arca Siwa, samentara 3 rohangan anu sanes sewang-sewang eusina arca Durga (pamajikan Siwa), Agastya (guru Siwa), sarta Ganesha (putra Siwa). Arca Durga eta pisan anu disebut-sebat minangka arca Roro Jonggrang dina legenda anu dicarioskeun di luhur.
Di Candi Wisnu anu tempatna palebah kaler candi Siwa, bakal manggihan hiji rohangan anu eusina arca Wisnu. Kitu oge Candi Brahma anu tempatna palebah kidul Candi Siwa, bakal mendak hiji rohangan eusina arca Brahma.

Candi pendamping anu mikat nyaeta Candi Garuda anu tempatna caket Candi Wisnu. Candi ieu nunda carita ngeunaan sosok jalmi palih manuk anu namina Garuda. Garuda mangrupa manuk mistik dina mitologi Hindu anu badanna emas, rarayna bodas, jangjangna beureum, pamatukna sarta jangjangna jiga heulang. Kinten-kinten, sosok eta teh adaptasi Hindu luhur sosok Bennu (hartina ‘terbit’ atawa ‘bersinar’, urang awam diasosiasikeun kalawan Dewa Re) dina mitologi Mesir Kuna atawa Phoenix dina mitologi Yunani Kuna. Garuda tiasa nyalametkeun indungna ti kutukan Aruna (raka Garuda anu dijurukeun cacad) kalawan maok Tirta Amerta (cai suci para dewa).

Pangabisa nyalametkeun eta anu dikagumi ku seueur jalmi dugi ayeuna sarta dipake kanggo sagala rupa kapentingan. Indonesia makena kanggo lambang nagara. Kapungur, panyipta lambang Garuda Pancasila milari inspirasi di candi ieu. Nagara sanes anu oge makena kanggo lambang nagara nyaeta Thailand, kalawan alesan sami nanging adaptasi wangun sarta kenampakan anu benten. Di Thailand, Garuda dipikawanoh kalawan istilah Krut atawa Pha Krut.
Prambanan oge ngabogaan relief candi anu memuat carita Ramayana. Nurutkeun para ahli, relief eta jiga kalawan carios Ramayana anu diturunkeun liwat talari lisan. Relief sanes anu menarik nyaeta tangkal Kalpataru anu jero ageman Hindu dianggap minangka tangkal kahirupan,kelestarian sarta keserasian lingkungan. Di Prambanan,relief tangkal Kalpataru digambarkeun keur mengapit singa. Ayana tangkal ieu midamel para ahli nganggap yen balarea abad ka-9 ngabogaan kearifan dina ngokolakeun lingkungan na.
Sami sepertos sosok Garuda, Kalpataru kiwari oge dipake kanggo sagala rupa kapentingan. Di Indonesia, Kalpataru barobah kaayaan lambang Wahana Lingkungan Hirup (Walhi). Sumawonten, sababaraha ilmuwan di Bali ngembangkeun konsep Tri Hita Karana kanggo pelestarian lingkungan kalawan ningali relief Kalpataru di candi ieu. Tangkal kahirupan eta oge tiasa kapanggih dina gunungan anu dipake kanggo muka kasenian wayang. Hiji buktos yen relief anu aya di Prambanan atos mendunia.

Lamun cermat, anjeun oge tiasa ningali sagala rupa relief manuk, ayeuna manuk anu tela. Relief-relief manuk di Candi Prambanan kitu natural ku kituna para biolog sumawonten tiasa mikawanoh na dugi tingkat genus. salah sahijina relief Kakatua Jambul Koneng (Cacatua sulphurea) anu ngondang patarosan. Sababna, manuk eta saleresna ngan aya di Pulo Masakambing, hiji pulo di Laut Jawa.

Lokasi Candi Prambanan
Tah, seueur keneh deui anu tiasa dikali di Prambanan. Anjeun teu kenging bosen tinangtu. Lamun oge ahirna lungse, anjeun tiasa beristirahat di taman kira-kira candi. Kabetot? Datanglah geura-giru. Saprak ping 18 September 2006,anjeun atos tiasa ngasupan zona 1 Candi Prambanan cacak tacan tiasa lebet ka jero candi. Sababaraha karuksakan alatan lini 27 Mei 2006 kaliwat kiwari kanggo dibenerkeun.


No comments:

Post a Comment